top of page

- Een boost voor je organisatie -

Bij elke opdracht in een organisatie vind ik het belangrijk dat vooraf duidelijk is voor mij en voor degene waarmee ik ga werken wie de opdrachtgever is en wat het doel is van de inzet van Reffect. Ik werk graag aan opdrachten waarvan een organisatie als geheel een boost krijgt. Het werken aan een onderdeel van een (goed) lopende machine heeft altijd zijn effect op andere radars. Daarnaast vind ik de input van medewerkers bij het oplossen van een probleem essentieel.

 

Bij de start van een traject begin ik met het observeren van het team, de omgeving en de leidinggevende. Ik kijk dan o.a. naar de energie binnen een team, hoe medewerkers en hun leidinggevende met elkaar omgaan en of er evenwicht is in de groep. Zonder woorden krijg ik hierdoor al de nodige informatie en boodschappen zichtbaar. Vervolgens is het belangrijk om te zien of er vertrouwen in de groep aanwezig is. Pas dan kan er worden gewerkt aan ieders persoonlijke waarden, de waarde van de organisatie en het pad om vernieuwing te creëren.

 

Projecten waarop ik inzetbaar ben:

  • verbetering van de samenwerking in een team

  • oplossen van conflicten en spanningen

  • hoe kan ik beter leidinggeven en mijn team beter motiveren

  • hoe doorbreek ik bestaande patronen

​​​Naast veel persoonlijke aandacht bied ik verschillende methodieken om verandering in een proces te bewerkstelligen:

  • denkniveaus van Bateson

  • overlevingsstrategieën van een team

  • gebruikte invloedstijlen van leidinggevenden

  • organisatieopstellingen

  • NLP

De manier van werken en het daaraan gekoppelde tarief is afhankelijk van de aard en de omvang van de vraag. Bij omvangrijke trajecten, of expertise die ik zelf onvoldoende kan bieden, werk ik samen met experts uit mijn professionele netwerk.

bottom of page