top of page

Terug naar je roots

20170118_102114_edited.jpg

 

 

Samen met jou ga ik aan de slag met je vraag. Door een onbevangen blik en nieuwe invalshoeken kunnen gebeurtenissen een heel andere boodschap in zich dragen, dan eerder bedacht. Vaak gaat het om problemen die in je jeugd zijn ontstaan of voortkomen uit patronen en overtuigingen die al vele generaties in je familie aanwezig zijn. Dat kunnen relationele problemen zijn, de manier hoe je omgaat met emoties, geld, het geloof etc. De plek die je inneemt in een familie werkt hier heel diep op in. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van een oude schuld, schaamte, boosheid die helemaal niet van jou is (en waar je je ook tot dan toe niet bewust van was) en je ervan weerhouden om stappen te zetten.

 

Door je familie op te stellen krijg je inzicht in die oude patronen en overtuigingen. Je kunt bepaalde emoties die niet van jou zijn, teruggeven aan degene waar het bij hoort. Hierdoor ontstaat inzicht en ruimte om je eigen plek in te nemen en je eigen leven weer te gaan leiden, zonder bijvoorbeeld de pijn bij je te dragen die niet van jou is. 

 

Hoe werkt t: Familieopstellingen kun je doen met een groep representanten (dus niet je eigen familieleden of bijvoorbeeld collega's als het om een werksituatie gaat). Regelmatig organiseer en begeleid ik dit soort bijeenkomsten, waarbij je je als vragensteller of representant kan aanmelden. Het is ook mogelijk om een opstelling in een 1 op 1 setting te doen. Ik werk dan bijvoorbeeld met vloerankers (een papiertje met hierop de naam van degene die je wil opstellen).

 

Een opstelling laat zien hoe je letterlijk en figuurlijk in het leven staat. Het werkt snel, doeltreffend, geeft heldere inzichten en een schat aan informatie. Op welke manier dan ook, het bewust met jezelf bezig zijn bevordert je genezingsproces. Je weet beter om te gaan met de ballast uit je verleden. Je leert meer over jezelf en je overtuigingen en je komt dichter bij je kern. Daarbij zal het werken aan jezelf ook een positieve uitwerking hebben op de mensen in je omgeving.

bottom of page